Kjøp og salg

Kjøp av bolig

Salg av bolig

Kjøp av ny bolig er et stort skritt og for mange den største investeringen man gjør i løpet av livet. Det er derfor avgjørende at man kjøper av en solid aktør som har vært lenge i bransjen og som også satser alt på å være der i fremtiden. Vi i Opsahl Eiendom AS vet at kjøp av ny bolig er et valg du skal leve med i mange år og bruker store ressurser for at du som kunde skal bli fornøyd ved å velge oss og våre boliger. Vi benytter derfor alltid anerkjente meglerforetak med meglerbevilling fra Finanstilsynet. Dette gir deg som boligkjøper trygghet for riktig gjennomføring av kontrakt og oppgjør, samt overskjøting av boligen til deg når den er overlevert. Kjøp av bolig under oppføring er regulert av Bustadoppføringslova.

 

Vi samarbeider også med dyktige entreprenører tuftet på solid norsk byggetradisjon. Våre hus plassbygges av faglærte og godkjente håndverkere/selskaper, noe som gjenspeiler seg i fornøyde kunder og svært få reklamasjoner. Forhøyet standard, dedikert oppfølging, spesial og-strøkstilpassede boliger med gjennomprøvde og gjennomtenkte løsninger kombinert med topp kvalitet på materialer gjør at prosessen forenkles i alle ledd. Dette gir god oversikt og mer rom for glede og hygge i byggeperioden.

 

Opsahl Eiendom AS er et solid selskap bygget over tid, med mer en 20 års erfaring fra boligbygging og utvikling.

 

Kjøpsprosessen:

 

Kontakt.

Du kontakter oss eller megler for info om ulike prosjekter. Eventuelt møter oss på visning.

 

Visning.

Blir gjennomført av megler eller utbygger, slik at dine spørsmål kan håndteres på en best mulig måte. Her vil du få salgsmateriell og mulighet til å sette deg inn i prosjektet på en best mulig måte, før du eventuelt vil legge inn kjøpstilbud.

 

Bud/aksept/kontraktsmøte.

Har du lagt inn kjøpstilbud til megler som blir akseptert av oss, mottar du en bekreftelse på dette og forslag til gjennomføring av kontraktsmøte. På kontraktsmøte går vi gjennom og signerer kontrakten, samt besvarer ulike spørsmål du måtte ha.

 

Tilvalgmøte.

Tilvalgsmøte blir avholt hos vår entreprenør for prosjektet. Her har du mulighet til å gjøre enkelte endringer, slik at din bolig kan bli mest mulig i tråd med dine ønsker. Dette innbefatter valg av ulike tilvalg som parkett, fliser, elektriske punkter, sanitærutstyr etc.

 

Fremdrift.

Våre prosjekter legges ut for salg når rammetillatelse er gitt. Dette innebærer at byggestart ikke er langt unna. Noen hus selges før byggestart, mens andre selges underveis i byggeprosjektet. Handler du tidlig i prosessen øker muligheten til å kunne påvirke utformingen av ditt nye drømmehus. Vi oppdaterer alle våre kunder med jevnlige statusrapporter fra de ulike byggeprosjektene.

 

Byggeprosess.

Byggetiden på det enkelte prosjekt er ca. 12 måneder fra oppstart av grunnarbeider. Vi informerer løpende under hele byggeprosessen ift. ferdigstillelse og overlevering. Dette for at du skal kunne legge opp en mest mulig riktig fremdriftsplan på salg av egen bolig, slik at du slipper å sitte med to boliger over tid eller risikere å måtte flytte før ditt nye hus er ferdig.

 

Overtagelse.

Når byggeprosjektet begynner å nærme seg ferdigstillelse vil du bli innkalt skriftlig til en overtagelsesforretning. Her vil vi møte deg med et splitter nytt hus som vår dyktige prosjektleder nøye har fulgt opp gjennom byggeprosessen, slik at du kan begynne et bekymringsløst liv i nytt hus. Sammen gjennomgår vi huset. Eventuelle avvik som vår kvalitetssjekk har oversett noteres i en overtagelsesprotokoll og blir rettet i rimelig tid. Du vil også få utdelt en såkalt FDV perm med dokumentasjon på alt som er levert til ditt hus.

 

Ettårsbefaring.

Ca. 1 år etter overtagelse av boligen vil vår entreprenør innkalle til en 1-års befaring. Her vil eventuelle feil (og mangler) som har dukket opp - og som utgjør en mangel i løpet av det første året bli rettet opp.

 

Garantier

Opsahl Eiendom AS er en solid aktør med erfaring gjennom mer enn 20 år med boligbygging. Dette gir deg som kunde trygghet for at ditt hus blir ivaretatt. I tillegg stiller vi garanti iht. Bustadoppføringslovas § 12, selger plikter å stille bankgaranti på 3 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og frem til overtagelse. Garantien trappes opp til 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering av boligen til kjøper

Opsahl Eiendom AS har drevet med prosjektering, utvikling og oppføring av familieboliger i over 20 år. Vi bygger ca. 40 boliger i året og legger vekt på godt tilpassede prosjekter som tar hensyn til nærmiljøet og naboene. Vi bygger ikke nødvendigvis høyest og størst, men søker å finne gode løsninger med god strøkstilpasning, skånsom utvikling og god dialog med naboene. Dette i samarbeid med dyktige arkitekter.

 

Opsahl Eiendom AS er stadig på utkikk etter nye eiendommer. Hør gjerne fra deg dersom du har et hus med tomt, boligtomt eller næringseiendom som kan være av interesse.

Vi kan tilby deg fleksibel overtagelse, eventuelt bytte til ny bolig. Kontrakt og oppgjør gjennom autorisert eiendomsmegler som sikrer deg riktig oppgjør til avtalt tid.

Ekte håndverk, ekte byggeglede

– alltid fornøyde kunder.

Vi tilbyr faglig kvalitet i alle ledd,

slik at du får den drømmeboligen du ønsker.

Designed by Designo Reklame AS

Copyright © 2014 Designo. All Rights Reserved.

Se våre nyeste prosjekter:

Furumo

Gartnerboligen

Opsahl Eiendom AS //

Johan Scharffenbergsvei 91, 0694 Oslo //

Tlf. 22 74 88 50 // Faks. 22 74 25 41 // post@aoe.no