Opsahl Eiendom

Om oss

Opsahl Eiendom AS er en eiendomsutvikler som er tuftet på faglig kvalitet og går inn for å utvikle eiendom på en måte vi kan være stolte av….

 

Derfor er vårt firma bygget på en grunnmur som består av fagkunnskap, ærlighet, hardt arbeid og respekt for kundene. Vi utvikler boligprosjekter etter prinsippet om

at begge parter skal være like fornøyde med avtalene som inngås. Vi har til enhver tid ulike boligprosjekter under utvikling. Ta en titt på noen av dem her...

 

Vi holder til på Skullerud i Oslo og våre ansatte kan du lese mer om lenger ned på siden.

 

Opsahl Eiendom er en del av Opsahl • Gruppen. Les mer om Opsahl • Gruppen her.

 

I 2017 byttet Anders Opsahl Eiendom AS navn til Opsahl Eiendom AS.

Opsahl Eiendom AS

Vi holder til i Johan Scharffenbergsvei 91 på Skullerud.

 

Kontakt oss gjerne på

tlf. 22 74 88 50 eller post@aoe.no

 

Oversikt over våre ansatte og

deres kontaktinformasjon lenger ned på siden.

Ansatte

Elisabeth Juell

Ansvarlig markedsføring

22 74 88 59 /
936 61 192

elisabeth@aoe.no

Anders

Opsahl

Daglig leder

22 74 88 52 /

908 54 254

anders@aoe.no

Camilla

Haugseth Solheim

Ansvarlig bolig

22 74 88 54 /

900 69 956

  camilla@aoe.no

Per-Eddie

Ekrem

Ansvarlig boligprosjekt

22 74 88 51 /

911 31 873

per-eddie@aoe.no

Petter

Aasbø Hansen

Ansvarlig økonomi

22 74 88 55 /

994 78 050

petter@aoe.no

Bårdar

Hopland

Linn Hege

Aas

Kristian Kinn

Ansvarlig bolig

Ansvarlig næring

Ansvarlig prosjekt/

utvikling næring og leilighetsbygg

22 74 88 53 /

417 60 780

22 74 88 56 /

452 24 330

22 74 88 57 /

971 49 352

baardar@aoe.no

linn@aoe.no

kristian@aoe.no

Opsahl Signatur

Opsahl Signatur er et samarbeid mellom Opsahl Eiendom og Signatur Bolig for å utvikle eiendom vest i Oslo og Bærum.

Selskapet skal bygge de beste boligene på de beste tomtene! Vår signatur er kundenes trygghet.

Eiendomsbransjen

Historie

Mål

Visjon

Verdigrunnlag

Eiendomsbransjen i Norge preges av mange aktører og er i liten grad strukturert. Bransjen kan likevel sies å være delt mellom de store eiendomsbesitterene, ofte styrt av større finansielle aktører innen næringseiendom, og en rekke mindre aktører. Alt fra ulike selskaper som driver virksomhet i egne bygg, til mellomstore eiendomsbesittere, ofte lokalt forankret. Når det gjelder boligmarkedet er de større boligutviklerne ofte de samme som de store entreprenørselskapene når det gjelder større boligbygg og leilighetsmarkedet. I markedet for eneboliger og mindre boligprosjekter er det en hel rekke aktører som opererer. Her opplever vi stor konkurranse og til dels stor variasjon på kompetanse og kvalitet. I AOE ønsker vi å utmerke oss i disse markedene som en faglig dyktig aktør med fokus på kvalitet og ansvarlige løsninger.

Anders Opsahl startet tidlig med egne virksomheter og fra sitt barndomshjem på Skullerud Gård i Oslo ble alt fra sommerblomster, jordbær, julenek, egg og tomater produsert og solgt i nabolaget. Mye av grunnlaget for dagens virksomhet ble lært i denne fasen. Kvaliteten på varene og høy servicegrad var avgjørende for å lykkes og ga viktig lærdom. For 20 år siden som nyutdannet tømrer, med ferskt svennebrev i hånden, mange førnøyde kunder og stor arbeidslyst ble selskapet bygget opp. Den første eiendomsinvesteringen var en liten 1- roms leilighet og siden har tusenvis av kvadratmeter blitt utviklet. Blant annet leiligheter, rekkehus, eneboliger, butikker, handlesenter, lager og kontorbygg som i dag utgjør Anders Opsahl Gruppen. Hele veien tuftet på de samme prinsipper med en grunnmur som består av aktivt eierskap, lokalkunnskap, fagkunnskap, ærlighet, hardt arbeid og respekt for kundene.

Opsahl gruppen har som mål å fortsette å vokse som en ansvarlig aktør, med fokus på å bygge langsiktige verdier for våre boligkjøpere, leietagere og oss selv.

Vår visjon er at vi alltid skal være stolte av måten vi opererer på og måten vi tjener penger på. Med dette mener vi at vi skal fortsette å ha fokus på alle typer resultater. Kombinasjonen av god lønnsomhet, mye ansvar og høy moral, gir oss positiv energi til å nå våre mål.

Moral.

AOE skal alltid opptre på en måte som gjør oss stolte av det vi driver med. Dette medfører at vi tar ansvar i alle ledd av våre virksomheter, med lokal tilknytting, aktivt eierskap, tett oppfølging, faglig styrke og redelighet skal både vi som jobber i AOE og våre samarbeidspartnere, være stolte av å bygge og forvalte våre eiendommer. Vi bryr oss og støtter en rekke ulike prosjekter både i inn og utland. Ikke bare lokale idrettslag nyter godt av vår støtte, vi er også faddere for en hel barneby i El Salvador, vi har bygget en fødeklinikk i Uganda og en mobil helseklinikk i San Salvador, for å nevne noe. I tillegg er vi Amnesty total supporter.

 

Miljø.

AOE tar ansvar også når det kommer til miljø. Våre boliger og bygg etterstreber vi alltid å gjøre litt bedre. AOE var en av de første eiendomsaktørene i landet som ble miljøfyrtårnsertifisert. Lenge før nye tekniske forskrifter begynte å kreve større fokus på miljø, har vi levert boliger med bedre og mer miljøvennlige løsninger. Alle våre bygg og boliger har varmegjenvinning med høy virkningsgrad, god styring og svært lav U-verdi på vinduer og konstruksjoner. Vi skal til en hver tid levere bedre enn krav og forskrifter tilsier, samt være med på å dra markedet i riktig retning på dette området.

 

Visjon.

Vår visjon er at vi alltid skal være stolte av måten vi opererer på og måten vi tjener penger på. Med dette mener vi at vi skal fortsette å ha fokus på alle typer resultater. Kombinasjonen av god lønnsomhet, mye ansvar og høy moral, gir oss positiv energi til å nå våre mål.

Fakturaadresser

Olaf Helsets vei 5

Olaf Helsets vei 6

Johan Scharffenbergs vei 91

Olaf Helsets vei 5, 0694 OSLO

Org. nr. 990 691 258.

Olaf Helset vei 6 AS, PB 150 Oppsal, 0619 Oslo.

Org. nr. 888 148 752.

Baj Eiendom AS. Johan Scharffenbergsvei 91, 0694 Oslo.

Org. nr. 986 386 467.

Opsahl Eiendom AS.

Furumo Eiendomsselskap AS.

Rostad Bygg AS.

AB Eiendomsutvikling AS.

Kjøpmannsgata Holding AS.

Cecilie Thoresens vei 15 Eiendom AS.

Malvinfjellet AS.

Ski Eiendomsselskap AS.

c/o

Anders Opsahl Eiendomsdrift AS.

Johan Scharffenbergsvei 91, 0694 Oslo.

Morten Lensberg

Øistein Braathu

Anders Hartwig Thoresen

AOE leverer sterke hus, med godt og solid håndverk. De har også vært enkle å samarbeide med ifht til å få løst de problemene som har dukket opp underveis i prosessen. Lite feil/mangler ved overtagelse, feilene som ble avdekket ble raskt og effektivt rettet opp. Hadde ikke nølt med å kjøpe hus av AOE igjen."

Morten Lensberg

Kort og greit opplevde vi prosessen med å kjøpe hus av Anders Opsahl & co som ryddig og profesjonell. Anders er også en hyggelig kar som virket genuint interessert i at vi fikk det slik vi ønsket innenfor rammene som var satt.

Øistein Braathu

Lene og Jørn Juliussen

Krogsveen

AOE har opptrådt ryddig, profesjonelt og løsningsorientert gjennom hele byggeprosessen.

Vi har også vært meget godt fornøyd med prosjektlederen fra AOE.

Lene og Jørn Juliussen

AOE har gjennom et tiårig samarbeid alltid fremstått som solide og dyktige i både gjennomføring og leveranse av sine prosjekter. En ryddig og dyktig aktør vi gjerne kan anbefale.

 

Daglig leder / Fagansvarlig

Krogsveen avd. Oppsal

Undertegnede har i snart 10 år arbeidet som Eiendomsmegler, nå for PRIVATmegleren på Nordstrand, og har i senere tid hatt flere nybygg og bruktboliger for salg på vegne av Opsahl Eiendom AS.

 

Min erfaring med AOE er at de er kunnskapsrike, effektive og løsningsorienterte. De er opptatt av kvalitet i alle ledd i prosessen. Til alle som vurderer å kjøpe bolig av AOE, kan jeg gi mine sterkeste anbefalinger. Hos AOE er jeg overbevist på at du/dere vil bli meget godt ivaretatt.

 

PRIVATMEGLEREN Panorama

v/eiendomsmegler MNEF

Anders Hartwig Thoresen

Mats Kvarud

Ekte håndverk, ekte byggeglede

– alltid fornøyde kunder.

Vi tilbyr faglig kvalitet i alle ledd,

slik at du får den drømmeboligen du ønsker.

Designed by Designo Reklame AS

Copyright © 2014 Designo. All Rights Reserved.

Se våre nyeste prosjekter:

Furumo

Gartnerboligen

Opsahl Eiendom AS //

Johan Scharffenbergsvei 91, 0694 Oslo //

Tlf. 22 74 88 50 // Faks. 22 74 25 41 // post@aoe.no